Oficiální fanshop FBC Kanonýři Kladno

Košík je prázdný
 
 
 
 

Registrace

Registrační formulářHvězdičkou (*) označené položky jsou povinné.

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi provozovatelem Fanshopu FBC Kanonýři Kladno, Ing. Jan Hollmann, Bendlova 1736, Kladno, PSČ: 272 01, IČ: 76074749 (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující).

2. Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficialních výrobců v ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.
 

II. Otevírací doba

1. Internetový obchod: NONSTOP

2. Osobní odběr/nákup: v době konání domácích utkání FBC Kanonýři Kladno.

 

III. Kupující

1. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Jedná se zejména o informace o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, DIČ a číslo občanského průkazu u fyzických osob) a o informace o místě, kam má být objednané zboží doručeno (adresa). Kupující je povinen o jakýchkoli změnách v těchto údajích prodávajícího neprodleně informovat.
 

IV. Objednávka

1. Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu a mobilní telefon, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému. Pokud neodojde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás prosím kontaktujte.

2. Objednávat je možno následujícími způsoby:

    * prostřednictvím elektronického obchodu
    * osobně

3. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

    * obchodní jméno a sídlo kupujícího
    * IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
    * kód zboží dle ceníku
    * jednotkovou cenu
    * způsob odebrání a dopravy
    * podpis osoby oprávněné objednávat zboží
    * všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

4. Objednané zboží, které je skladem je standardně expedováno maximálně do deseti pracovních dnů. Výroba a dodání objednaných dresů je 20-30 dnů. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty bude kupující informován a může tak delší dodací lhůtu potvrdit nebo stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

5. Odpovědnost za správnost údajů - upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající proto nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, pokud tyto informace na přání kupujícího následně písemně nepotvrdí.
 

V. Odstoupení od smlouvy - storno objednávky

1. Storno objednávky ze strany kupujícího: Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky "přijatá" nebo "vyřizuje se" a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

2. U zboží objednaného a zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel - fyzická osoba právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování či jinak znehodnocené, v původním obalu spolu s veškerým příslušenstvím zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktur a záručních listů. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné, balné apod.). Zboží nelze vracet kupujícím v případě:

   1. že si zákazník převzal zboží osobně v obchodě,
   2. že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba) - neboť kupní smlouva se řídí podle Obch. zákoníku

3. Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

   1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

4. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 

VI. Ceny a způsob platby

1. Všechny ceny jsou smluvní. Konkrétní částky jsou uvedeny na stránce Doprava a platba.

2. Způsoby platby:

   1. platba v hotovosti při převzetí zboží

   2. na dobírku při doručení zboží

   3. platba předem bankovním převodem na účet prodávajícícho


3. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 

VII. Expedice zboží, cena přepravy a převzetí zboží

1. Osobní odběr - zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) kupujícím. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem.

2. Zasílání přepravní službou - zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou (Česká Pošta).

3. Cena přepravy: Při každé objednávce zboží je účtováno poštovné a balné dle ceníku uvedeného v sekci Platba a doprava.

4. Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu fanshop.kanonyri@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin e-mailem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nemá kupující žádný nárok.
 

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. září 2013.

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a parovozovatelem fanshopu FBC Kanonýři Kladno, Ing. Jan Hollmann, Bendlova 1736, Kladno, PSČ: 272 01, IČ: 76074749 (dále jen prodávající).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako on-line dokument na adrese: fanshop.fbckladno.cz
 

II. Délka záruky

Délka záruční doby je standardně vyznačena na nákupním dokladu ve sloupci záruka. Není-li tato záruka uvedena, platí obecně pro nové zboží délka záruky 24 měsíců s výjimkou zboží:

   1. které má charakter spotřebního materiálu – např. nápoje, potraviny, zboží vyráběné k dané příležitosti,
   2. které bylo vyrobené do 31. 12. 2002,
   3. které je prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. - tzv. výprodej).

Pro uvedené výjimky platí délka záruční doby 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu.
 

III. Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého pracovního dne prodávajícímu.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího .

Místem pro uplatnění reklamace je Bendlova 1736, Kladno, 272 01 nebo osobně v místě osobního odběru.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na vlastní náklady na adresu reklamačního oddělení prodávajícího.

Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat:

   1. reklamované zboží včetně kompletního příslušenství v originálním obalu
   2. kopii nákupního dokladu
   3. podrobný popis závady - zboží, které bude v popisu závady označeno pouze jako "nefunkční" a přesto se po testech bude jevit jako zcela funkční, bude vráceno zpět na náklady kupujícího jako neoprávněná reklamace
   4. dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, kontaktní osoba, telefonní číslo)

Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční dopravu, po vyřízení oprávněné reklamace, hradí na území ČR prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek. Zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Je-li zboží vadné ihned po dodání, kupující reklamaci uplatní do 10 dnů od převzetí a pokud to charakter zboží a vady umožní, bude oprávněná reklamace vyřízena "na počkání" výměnou zboží za nové. Výměna je podmíněna fyzickým stavem zboží na skladě. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude zamítnuta.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o jeho předchozí reklamaci.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží :

   1. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
   2. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
   3. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (potisky, ohýbání atd.),
   4. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo provedené pracovníky prodávajícího. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím v reklamačním formuláři nebo v přiloženém listě s popisem závady.
 

IV. Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce*. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis**.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis**. Stejný způsob vyřízení nastane v případě minimálně tří stejných opakovaných vad na zboží.

* Prodávající může ve výjimečných případech vadné zboží v rámci urychlení reklamačního procesu vyměnit za jiné bezvadné (nové, či opravované) zboží, stejných, nebo podobných parametrů.

** Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem! Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, faxem, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Uživatel souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze provozovatele a se zpracováním svých osobních údajů (zejména kontaktních údajů), které správci poskytl či poskytne, a to za účelem a v rozsahu nutném vzhledem k výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání správce a že souhlasí s informováním o výrobcích, produktech, službách a dalších akcích provozovatele. Podrobné znění textu o ochraně osobních údajů 
 
 Provozovatel: Ing. Jan Hollmann, Bendlova 1736, Kladno 27201   tel.: +420 723191061   email: fanshop.kanonyri@seznam.cz